O nás

Chcete pracovať v zahraničí, ale chýba Vám formulár E 101/PD A1?

Získali ste zákazku v zahraničí, ale neviete vybaviť pre svojich zamestnancov formulár E 101/PD A1?

Máte problémy zorientovať sa v oblasti sociálneho zabezpečenia pri výkone činnosti v zahraničí?

Sme tu pre Vás. Sme firma poskytujúca kompletné poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia pri vykonávaní práce v rámci EÚ, ale aj v rámci celého sveta. Poskytujeme poradenstvo tak podnikateľom a zamestnancom ako aj SZČO. Poskytneme Vám pomoc pri aplikácii koordinačných nariadení EÚ ako aj pri aplikovaní medzinárodných zmlúv. Vybavíme Vám rýchlo a bezproblémovo potrebné formuláre E 101/PD A1, resp. akékoľvek iné potvrdenia vzťahujúce sa k tejto oblasti. Vaše ťažkosti, kvôli nevystaveným formulárom E 101/PD A1, resp. zamietnutým žiadostiam príslušnými organizáciami skončili práve tu a teraz.

Zamestnávateľ

Vysielate svojich zamestnancov na územia iných členských štátov EÚ, resp. tretích krajín?

Zamestnávate osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov?

Prevádzkujete medzinárodnú nákladnú prepravu?

Poradíme Vám ako čo najlepšie využiť inštitút vyslania v zmysle koordinačných predpisov EÚ, resp. medzinárodných zmlúv. Ako splniť jednotlivé kritéria, resp. ktoré nie je nevyhnutné splniť, resp. dodržať. Zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a ich podanie v Sociálnej poisťovni, resp. inej príslušnej inštitúcii tak, aby ste včas obdržali požadované formuláre E 101, resp. PD A1. Aj v prípade výkonu činnosti v krajinách mimo EÚ Vám poradíme, ako zabezpečiť poistenie Vašich zamestnancov podľa Vašich predstáv.

Ak zamestnávate osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, poradíme Vám, ktorá legislatíva sa na Vášho zamestnanca vzťahuje, kde budete platiť poistné na sociálne a zdravotné poistenie a zabezpečíme aj všetky potrebné úkony na vystavenie formulára E 101/PD A1, resp. iného príslušného dokumentu pre Vášho zamestnanca.

Cudzinci

Ste cudzinec a potrebujete určiť uplatniteľnú legislatívu?

Zamestnávate cudzincov a je skoro nemožné dostať sa k potrebným formulárom E 101/PD A1?

Aj v tejto oblasti sme tu pre Vás. Zabezpečíme vybavenie všetkých záležitosti aj pre osoby, ktoré nemajú bydlisko na území SR. Skontaktujeme miesto Vás príslušné zahraničné inštitúcie a v mimoriadne krátkej dobe pre Vás zabezpečíme výsledný efekt v podobe Vami požadovaného formulára E 101/PD A1, resp. akéhokoľvek iného potvrdenia, ktoré od Vás požadujú jednotlivé inštitúcie sociálneho zabezpečenia. Ťažkosti v podobe kontaktovania jednotlivých zahraničných inštitúcii a problematického vybavovania jednej veci prostredníctvom dvoch a viacerých inštitúcii s radosťou prenechajte nám.

Kontakty

INFO-SOFT, s.r.o.

Hollého 1315

Senica

905 01

tel.:+421 948 157 481

email:j.zelenka@info-soft.sk

Ďalší predmet činnosti

Na stránke sa pracuje.